teamKOLLER

drevené podlahy / schody / dvere

Zameranie a kalkulácia

Každú zákazku realizujeme na základe dôsledne vypočítanej kalkulácie, ktorú predchádza presné zameranie priestorov.

Odborné poradenstvo

V našej vzorkovej predajni ponúkame odbornú konzultáciu k výberu z nášho sortimentu.

Moderné   technológie

Presná a kvalitná práca vyžaduje neustálu modrenizáciu techniky a technológie. Trváme na tom rovnako, ako naši partneri..

Kvalitný materiál

Naše zákazky realizujeme výlučne z materiálu od overených dodávateľov. Všetko pochádza zo zákazkovej výroby.

Precízna práca

Kladieme veľký dôraz na detaily a na pravidelnú komunikáciu so zákazníkom počas realizácie.

Servis a údržba

Zabezpečíme pravidelnú údržbu a servis nami realizovaných prvkov.